شناسایی دو حلقه چاه آب و توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز توسط گروه...

مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان از شناسایی 2حلقه چاه آب غیر مجاز و توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز توسط نیروهای گشت و بازرسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی، سید موسی حسینی جعفر آبادی افزود: طی بررسی های به عمل آمده توسط نیروهای گشت و بازرسی در راستای صیانت از منابع ابی شهرستان قوچان 2حلقه چاه آب غیر مجاز شناسایی و یک دستگاه حفاری چاه آب غیر مجاز در قوچان کشف شد.

وی یادآور شد: طی بررسی های به عمل آمده مشخص شد که 2حلقه چاه آب غیر مجاز در اراضی کهنه فرود و روستای علی آباد به صورت غیر قانونی حفر شده است که نیروهای گشت و بارزسی و اجرائیات امور منابع آب قوچان در صدد انسداد و بررسی مراحل قانونی آن می باشند.

مدیر امور منابع آب قوچان یادآور شد: انسداد چاه های غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و اخذ حکم انسداد از دستگاه قضایی صورت می گیرد.

حسینی جعفر آبادی افزود: نیروهای گشت و بازرسی و اجرائیات مدیریت منابع آب قوچان طی بازدید به عمل آمده از اراضی دولو واقع در محدوده دشت قوچان موفق شدند یک دستگاه حفاری چاه آب غیر مجاز که به صورت ماهرانه ای در یک دامداری نیمه ساخته استتار شده بود را شناسایی و توقیف کنند که تجهیزات و لوازم حفاری به همراه صورت جلسه تهیه شده برای مقامات قضایی شهرستان ارسال شد.

مدیر منابع آب قوچان تصریح کرد: در پی اطلاعات رسیده همچنین نیروهای گشت و بازرسی یک واحد دامداری دیگر که اقدام به حفر چاه آب غیر مجاز نموده بود را شناسایی و مراحل قانونی جهت جمع آوری تجهیزات حفاری و شناسایی متخلفان انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات