20برابر سرمايه گذاري انجام شده در مديريت مصرف پيك تابستان منافع اقتصادي حاصل شد

20برابر سرمايه گذاري انجام شده در مديريت مصرف پيك تابستان منافع اقتصادي حاصل شد

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر مصطفي رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير وسخنگوي صنعت برق در اين نشست با گراميداشت نهم دي سالروز بصيرت و تبعيت از مقام عظماي ولايت به تبيين خلاصه اي از دستاوردهاي صنعت برق در پيك تابستان امسال پرداخت.
وي به مدار آوردن 3 هزارو250 مگاوات واحد جديد نيروگاهي طي تابستان 97 تا 98 را از ركوردهاي موثر عنوان كرد كه در كنارتعميرات اساسي نيروگاهها انجام گرفت.
دكتر رجبي مشهدي ابتكار مهم امسال را مربوط به بخش مديريت مصرف ذكر كرد كه براي نخستين بار 3874 مگاوات صرفه جويي مصرف را در پيك امسال رقم زد و 200 هزار تفاهم نامه در اين خصوص به بخشهاي تجاري ، صنعتي و كشاورزي منعقد شد و صنعت برق را قادر ساخت بدون اعمال خاموشي برنامه ريزي شده از پيك تابستان 98 عبور كند.
وي افزود: اين اقدام باعث شد بتوانيم صادرات برق را برابر تعهدات وزارت نيرو به كشورهاي همسايه محقق كنيم وعلاوه بر آن صادرات برق كشور نسبت به سال گذشته 120 درصد افزايش يافت و نقش به سزايي در تامين منافع ملي ايفا كرد.
دكتر رجبي مشهدي صرفه جويي مصرف برق امسال را برابر احداث 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد با 7 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري عنوان كرد كه حاكي از نقش قابل توجه مديريت مصرف برق در جبران محدوديتهاي اقتصادي اين صنعت زير بنايي است.
وي با اشاره به پرداخت 350 هزار ميليارد تومان پاداش همكاري با برنامه هاي مديريت مصرف به مشتركان صنعتي وكشاورزي ،منافع اقتصادي حاصل شده را 20 برابر سرمايه گذاري انجام شده در اين بخش ذكر كرد.
وي با اشاره به رعايت سقف الگوي مصرف برق از سوي 24 ميليون از 29 ميليون مشترك برق كشور خاطرنشان كرد: تابستان امسال 5 ميليون مشترك بيبشتر از الگو برق مصرف كردند كه باعث شد بهاي برق مصرفي آنها برابر مصوب وزارت نيرو 23 درصد افزايش يابد و حدود 8 ميليون مشترك كم مصرف كه نسبت به سال گذشته برق كمتري مصرف كردند، 106 ميليارد تومان تشويق منظور شد.
دكتر رجبي مشهدي برنامه سال 99 را پيوستن 3 هزار مگاوات نيروگاه جديد به مدار توليد برق كشور تا تابستان 99 و انجام برنامه هاي تعميرات اساسي وبازديدهاي دوره اي ساير نيروگاهها عنوان كرد همچنين برنامه ريزي شده حدود 4 هزارمگاوات از پيك تابستان از طريق برنامه هاي مديريت مصرف جبران شود و حدود هزار مگاوات نيز براي نخستين بار با استفاده از ظرفيت استارتاپها كه مقررات آن درحال وضع است جبران مي شود.
رجبي مشهدي  در خصوص آلايندگي نيروگاه ها نيز گفت: براساس آمار رسمي منتشر شده 70 درصد آلايندگي موجود در كلانشهر ها به دليل وجود و انتشار ذرات معلق است كه منشا اين ذرات نيز بيش تر اموتورسيكلت ها و خودروهاي سنگين است .
به گفته وي سهم صنعت نيروگاهي و مجموعه ساير صنايع از الايندگي هوا در كلانشهرها تنها 27 درصد است كه آن در هنگام مصرف سوخت مايع رخ مي دهد كه در حال حاضر نيز مصرف سوخت مايع بسيار كم است.
رجبي مشهدي خاطرنشان كرد: صنعت برق تا زماني كه مجبور نباشد، تمايلي  به استفاده از سوخت مازوت در توليد برق ندارد.
وي فاصله مصرف در تابستان و زمستان را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: هم اكنون نزديك به 22 هزار مگاوات ظرفيت خالي وجود دارد كه دقيقا به ميزان مصرف سيستمهاي سرمايشي است كه هنگام فصل گرما وارد مدار مي شود.
وي در خصوص سرمايه گذاري مورد نياز براي احداث نيروگاه نيز گفت: به ازاي احداث هر كيلووات  ظرفيت نيروگاهي بايد 600 تا 700 يورو سرمايه گذاري شود.
وي خاطرنشان كرد: صنعت برق از هر پيشنهادي براي استفاده از ظرفيت خالي نيروگاهي در زمستان استقبال مي كند و در اين خصوص برقي كردن سيستم حمل و نقل  را يكي از راهكارهاي مناسب مي داند.
سخنگوي صنعت برق همچنين در خصوص نرخ خريد برق از نيروگاه ها نير گفت: براساس پيشنهاد سنديكاي توليدكنندگان، تسهيلات ارائه شده به سرمايه گذاران كه از محل صندوق توسعه ملي بوده است، در صورت تصويب مجلس مي تواند به نرخ زمان دريافت تسهيلات محاسبه شود كه دراين صورت افزايش ناشي از نوسان اخير نرخ ارز را پوشش خواهد داد.
رجبي مشهدي همچنين در خصوص عرضه برق در بورس انرژي نيز گفت: ما مشتاق به عرضه برق در بورس انرژي هستيم اما قراردادهايي را از سال هاي گذشته داريم كه موظف به تام ين برق آنها هستيم.
وي درعين حال با بيان اين كه از اين پس قراردادهاي خريد تضميني برق با نيروگاه ها به شيوه فعلي منعقد نخواهد شد، خاطرنشان كرد: از اين پس با برگزاري مناقصه، نسبت به انتخاب سرمايه گذار اقدام خواهد شد كه اين شيوه  براساس ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه انجام مي گيرد.

سخنگوي صنعت برق در عين حال با تكذيب برخي شايعات مطرح شده در فضاي مجازي در خصوص افزايش قيمت برق پس از حذف قبض برق نيز گفت: به هيچ عنوان افزايشي در قيمت برق يا تغيير در نحوه محاسبه برق وجود نداشته است.
لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات