وام زوج‌های تهرانی ۲۴۰ میلیون تومان/ وام انفرادی ۱۴۰ میلیون تومان/ زوجین استانی ۲۰۰ میلیون تومان وام می‌گیرند

وام زوج‌های تهرانی ۲۴۰ میلیون تومان/ وام انفرادی ۱۴۰ میلیون تومان/ زوجین استانی ۲۰۰ میلیون تومان وام می‌گیرند

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات بدون جعاله برای واحدهای مسکونی تا ۲۵ سال ساخت در تهران به صورت انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان است. همچنین سقف تسهیلات زوجین از محل اوراق در تهران ۱۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰ میلیون تومان اعلام شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات