کوچکترین ارفاقی توسط گزینش‌گران، مسئولیت شرعی و قانونی دارد

کوچکترین ارفاقی توسط گزینش‌گران، مسئولیت شرعی و قانونی دارد

معاون استاندار قم گفت: هسته‌های گزینش، رسالت سنگینی بر عهده دارند و باید اصلح‌ترین فرد ممکن را انتخاب کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات