توزیع نامناسب ساخت و ساز/انباشت تقاضای مسکن داریم

توزیع نامناسب ساخت و ساز/انباشت تقاضای مسکن داریم

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه توزیع نامناسب ساخت و ساز مسکن موجب رشد واحدهای خالی از سکنه شده و در جهت خانه دار کردن اقشار کم درآمد نیست گفت:شورای عالی شهرسازی به عدم توزیع مناسب ساخت و ساز مسکن ورود کند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات