توزیع نامناسب ساخت و ساز/ انباشت تقاضای مسکن داریم

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه توزیع نامناسب ساخت و ساز مسکن موجب رشد واحدهای خالی از سکنه شده و در جهت خانه دار کردن اقشار کم درآمد نیست گفت: شورای عالی شهرسازی به عدم توزیع مناسب ساخت و ساز مسکن ورود کند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات