حضور مديران وكاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام در مراسم گراميداشت سردار سليماني

حضور مديران وكاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام در مراسم گراميداشت سردار سليماني

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات