آمادگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران  جهت تسویه و تهاتر بدهی‌ پروژه ها

آمادگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران جهت تسویه و تهاتر بدهی‌ پروژه ها

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران : محمود وفایی نژاد افزود: این آمادگی در راستای اجرای بند و تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دو صورت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه شامل: 1- تسویه بدهی پیمانکاران به بانکها و موسسات غیربانکی شامل: بانک کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران،گردشگری، پارسیان و موسسه اعتباری ملل از محل مطالبات پیمان و دارای کد طرح استانی و 2-تسویه بدهی پیمانکاران به سازمان امور مالیاتی اعم از ارزش افزوده و تکلیفی مشروط به پرداخت 25 درصد نقدی از رقم مورد تهاتر با دولت می باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضمنا با توجه به ظرفیت محدود اسناد (اوراق) تسویه خزانه، اولویت صدور تخصیص اعتبار مذکور با درخواست هایی است که زودتر به سازمان ارسال شود لذا توجه پیمانکاران و ذینفعان بند مذکور را جهت تسریع در ارسال درخواست به اداره کل جلب می نمائیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات