تعیین مکان مناسب برای احداث سایت مدیریت پسماند صنعتی و ویژه در استان قزوین

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، درجلسه کارگروه مدیریت پسماند که در سال جاری در سایت محمد آباد با حضور جمالی پور استاندار، داودی رییس شورای شهر قزوین، عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و دیگر مسئولین دستگاه های ذی صلاح برگزار شد.

در ابتدای جلسه صالحی مدیر کل دقتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گزارشی از سابقه وضعیت پسماند استان ارائه دادند و وضعیت مدیریت پسماند در قزوین را تشریح کردند.

سپس حسن عباس نژاد مدیر کل محیط زیست استان قزوین ضمن ارایه خلاصه ای از چالش ها و مشکلات مدیریت انواع پسماندها در استان، جمع آوری و مدیریت متمرکز پسماندهای عادی استان در جایگاه محمد آباد را اقدامی ارزنده برشمرد و گفت: عدم انجام  برخی تعهدات شهرداری درخصوص مدیریت سایت پسماند عادی از چالش های مدیریت پسماند است  و نقش اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان ناظر عالی درتمامی موضوعات پسماند مبرهن است  و درخواست همکاری از تمام دستگاههای اجرایی در ساماندهی مدیریت پسماندها در استان براساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها  را دارم.

داودی رییس شورای شهر قزوین نیز گزارشی از بار مالی وهزینه کردهای انجام شده در حوزه پسماند شهری استان ارایه کرد.

در ادامه طاهرخانی شهردار قزوین نیز سابقه ای از سایت پسماند و وضعیت مدیریت پسماندهای عادی شهر قزوین، چالشها وهزینه های لازم برای ایجاد لندفیل جدید ارایه و بر عدم پذیرش مسئولیت شهرداری در قبال سایت تاکید داشت.

نجاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز خلاصه ای از وضعیت مدیریت پسماند پزشکی در استان را بیان کرد و با تایید عدم کارایی بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی به روش شیمیایی برضرورت تامین منابع مالی جهت تغییر فرایند بی خطر سازی شیمیایی در بیمارستانهای استان و پیگیری های انجام شده در این خصوص از طریق وزارتخانه تاکید کرد.

فرخزاد معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری مشکلات موجود در زمینه مدیریت اجرایی انواع پسماندها در استان را بیان داشت و با توجه به عدم تعیین جایگاه مدیریت پسماند صنعتی استان براساس مطالعات مکانیابی پسماند و لزوم به روز رسانی مطالعات مذکور، در راستای جلوگیری از فرار  و مدیریت غیر اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه استان،  ادامه فعالیت سایت پسماند صنعتی استان صرفا برای مدیریت پسماندهای جامد داخل استان  با نظارت بیشتر از سوی محیط زیست تا تعیین تکلیف موقعیت سایت پسماند صنعتی و ویژه در شرایط فعلی را  از مصلحت های استان دانست و واگذار مسئولیت حقوقی سایت پسماند عادی استان را با محفوظ دانستن حق سهام مشارکتی شهرداری ها به سازمان همیاری های شهرداری پیشنهاد نمود.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری در ادامه لزوم ایجاد سایت پسماندهای صنعتی استاندارد وبروز را که با توجه به شرایط خاص استان بتواند در مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه استفاده نمود را از اولویتهایی اصلی مدیریت پسماند در استان بیان کرد.

در پایان جمالی پور استاندار قزوین وضعیت مدیریت اجرایی پسماندها در استان را فاقد شرایط استاندارد اصولی و علمی  دانست و بر ضرورت ارایه یک برنامه زمانبندی برای رسیدن به استاندارد مطلوب در زمینه مدیریت انواع پسماندها در استان مطابق اهداف تعیین شده در قانون مدیریت پسماند با مشخص کردن الگو وخط مشی استان در یک چارچوب مشخص ضروری عنوان کرد و بر نقش اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان ناظر در تمام امور مرتبط بر پسماند و ارایه گزارش های مستمر از وضعیت پسماند استان  تاکید داشت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات