برگزاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و مدیریت سرمایه های انسانی

برگزاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و مدیریت سرمایه های انسانی

برگزاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و مدیریت سرمایه های انسانی

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و مدیریت سرمایه های انسانی با همکاری دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد، مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، این کنفرانس به عنوان تجلی‌گاه ارائه آخرین یافته های علمی، پژوهشی و تسهیم تجربیات علمی، عملی و کاربردی پژوهشگران، مدیران و متخصصین حوزه آموزش و منابع انسانی در راستای توسعه سرمایه های انسانی، در تهران برگزار می شود.
محورهای هفتمین کنفرانس ملی آموزش و مدیریت سرمایه های انسانی عبارتند از؛ امکان سنجی فنی و مدیریتی، بهره برداری از فناوری های آموزش و یادگیری در سازمان ها، زیرساخت های بهره برداری از فناوری های یادگیری، پلتفرم ها و نرم افزارهای تولید و مدیریت یادگیری فناورانه، بررسی نقش کاربست رویکردهای نوین آموزشی در عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، سرویس ها و محصولات مدیریت یادگیری مبتنی بر فناوری، بهره برداری از رایانش ابری در یادگیری و توسعه منابع انسانی، نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در فرآیند یاددهی و یادگیری، مدل های توسعه کسب و کار یادگیری فناورانه، ارزیابی نتایج آموزش و توسعه مبتنی بر فناوری های یادگیری، مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، چالش ها و تجارب بهره برداری از فناوری های یادگیری و چالش های به کارگیری فناوری های یادگیری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله مهم ترین محورهای این کنفرانس است که همچون ادوار گذشته با حضور مدیران و صاحب نظران برجسته این حوزه برگزار خواهد شد.
مهم ترین ویژگی و تفاوت هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش و منابع انسانی در کشور، توجه به ابزارها، روش ها و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری منابع انسانی سازمان های کشور به صورت کاربردی و عملیاتی است.
نظر به اهمیت ویژه این کنفرانس در ارتقای جایگاه آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی، از تمامی همکاران گرامی شاغل در شهرداری جهت نگارش و ارسال مقاله به دبیرخانه کنفرانس بر اساس محورهای ذیل دعوت به عمل می آید و افرادی که مقاله ایشان برای چاپ یا ارائه پذیرفته شود، جهت ثبت نام و حضور در کنفرانس حمایت می شود.
شایان ذکر است؛ زمان برگزاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 7 و 8 بهمن ماه و مهلت ارائه مقالات به سایت اینترنتی istdconf.ir تا 30 دی ماه 1398 می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات