حضور اعضای شورا اسلامی شهر و پرسنل شهرداری در مراس...

حضور اعضای شورا اسلامی شهر و پرسنل شهرداری در مراس...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بافق

  منبع خبر

  شهرداری بافق

  شهرداری بافق

  شهرداری بافق یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بافق می باشد

   نظرات