برنامه­ ریزی برای عبور از تنگناهای پیک ۱۳۹۹

برنامه­ ریزی برای عبور از تنگناهای پیک ۱۳۹۹

نشست بررسی تنگناهای بهره‌برداری شبکه با حضور مدیران عامل شرکت­های برق منطقه‌ای یزد و توزیع نیروی برق استان باهدف عبور از پیک‌بار سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت­های برق منطقه‌ای یزد و توزیع نیروی برق استان و معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد و ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران شرکت توانیر برگزار شد؛ تنگناها و چالش‌های مهم بهره‌برداری شبکه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

محمدحسن صباغزادگان ضمن بیان ضرورت همکاری و همدلی برای عبور موفقیت‌آمیز از پیک بار ۱۳۹۹؛ با اشاره به اهمیت پست شهرک فولاد، گفت: در این پست دو بخش ۲۳۰ به ۶۳ و ۶۳ به ۲۰ کیلوولتی در نظر گرفته‌شده که بخش ۶۳ به ۲۰ آن از پیک ۹۸ وارد مدار شده و بخش ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولتی آن با پیشرفت ۹۴ درصدی در حال اتمام است و امیدواریم در بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری رسیده و مشکلات منطقه را حل نماید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد پست مهریز را پست شعاعی منطقه دانست و افزود: پست یزدمهر تا قبل از زمان پیک، وارد مدار بهره‌برداری می‌شود و با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و احداث شبکه‌های موردنیاز این پست و پست سریزد تا قبل از پیک سال ۹۹ به‌صورت پست سیار در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مشکلات مربوط به پست‌های رستاق، بهاباد، مزرعه کلانتر و سریزد به خاطر بالا بودن بار پست جهان‌آباد است و این پست به‌صورت ویژه موردتوجه شرکت‌های برق منطقه‌ای یزد و توزیع نیروی برق استان قرار دارد و اقدامات لازم جهت کاهش بار این پست صورت گرفته است.

در ادامه‌ی این نشست؛ تجهیزات شبکه‌‌های انتقال و فوق‌توزیع برق منطقه‌ای یزد ازجمله تعداد خطوط، مجموع ظرفیت و متوسط عمر ایستگاه‌های پست انتقال و فوق‌توزیع منطقه، تعداد خطوط، طول خطوط و همچنین حداکثر نیاز مصرف برق و تولید در پیک هم‌زمان و غیر هم‌زمان منطقه در سال ۹۷ بررسی شد و ضمن مقایسه با سال ۹۸، پیش‌بینی‌های لازم برای سال ۹۹ صورت پذیرفت.

در ادامه‌ی این نشست، وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار «اصلاح و بهینه‌سازی تاسیسات انتقال و فوق‌توزیع» جهت پیک سال ۹۹ موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت و روند پیشرفت این پروژه‌ها تبیین شد.

نشست بررسی تنگناهای بهره‌برداری شبکه با حضور مدیران عامل شرکت­های برق منطقه‌ای یزد و توزیع نیروی برق استان باهدف عبور از پیک‌بار سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت­های برق منطقه‌ای یزد و توزیع نیروی برق استان و معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد و ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران شرکت توانیر برگزار شد؛ تنگناها و چالش‌های مهم بهره‌برداری شبکه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

محمدحسن صباغزادگان ضمن بیان ضرورت همکاری و همدلی برای عبور موفقیت‌آمیز از پیک بار ۱۳۹۹؛ با اشاره به اهمیت پست شهرک فولاد، گفت: در این پست دو بخش ۲۳۰ به ۶۳ و ۶۳ به ۲۰ کیلوولتی در نظر گرفته‌شده که بخش ۶۳ به ۲۰ آن از پیک ۹۸ وارد مدار شده و بخش ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولتی آن با پیشرفت ۹۴ درصدی در حال اتمام است و امیدواریم در بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری رسیده و مشکلات منطقه را حل نماید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد پست مهریز را پست شعاعی منطقه دانست و افزود: پست یزدمهر تا قبل از زمان پیک، وارد مدار بهره‌برداری می‌شود و با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و احداث شبکه‌های موردنیاز این پست و پست سریزد تا قبل از پیک سال ۹۹ به‌صورت پست سیار در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مشکلات مربوط به پست‌های رستاق، بهاباد، مزرعه کلانتر و سریزد به خاطر بالا بودن بار پست جهان‌آباد است و این پست به‌صورت ویژه موردتوجه شرکت‌های برق منطقه‌ای یزد و توزیع نیروی برق استان قرار دارد و اقدامات لازم جهت کاهش بار این پست صورت گرفته است.

در ادامه‌ی این نشست؛ تجهیزات شبکه‌‌های انتقال و فوق‌توزیع برق منطقه‌ای یزد ازجمله تعداد خطوط، مجموع ظرفیت و متوسط عمر ایستگاه‌های پست انتقال و فوق‌توزیع منطقه، تعداد خطوط، طول خطوط و همچنین حداکثر نیاز مصرف برق و تولید در پیک هم‌زمان و غیر هم‌زمان منطقه در سال ۹۷ بررسی شد و ضمن مقایسه با سال ۹۸، پیش‌بینی‌های لازم برای سال ۹۹ صورت پذیرفت.

در ادامه‌ی این نشست، وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار «اصلاح و بهینه‌سازی تاسیسات انتقال و فوق‌توزیع» جهت پیک سال ۹۹ موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت و روند پیشرفت این پروژه‌ها تبیین شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات