جلوگيري از فعاليت يك واحد صنعتي آلوده كننده هوا در شهرستان مباركه


از ادامه فعاليت توام با آلودگي يك واحد دانه بندي سنگ آهك صنعتي در شهرستان مباركه جلوگيري به عمل آمد .

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه، با توجه به حاكم شدن سامانه پايدار و تشديد آلودگي هواي منطقه، يك واحد دانه بندي سنگ آهك صنعتي در شهرستان مباركه كه به دليل عدم فيلتراسيون مناسب تجهيزات خردايش و دانه بندي سنگ، موجبات آلودگي هوا و تخريب محيط زيست را فراهم ساخته بود شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شد.

پس از پيگيري هاي بعمل آمده به استناد مواد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و مواد 3 و 12 قانون هواي پاك و ماده 688 قانون مجازات اسلامي، از ادامه فعاليت توام با آلودگي جلوگيري و تمامي تجهيزات خردايش و دانه بندي سنگ موجود در واحد مذكور پلمپ شدند.

همچنين مراتب جهت رسيدگي كيفري به عملكرد مديريت آن واحد متخلف تا رفع كامل آلودگي تحت بررسي قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات