مرکز 137 و «محله ما»، بازوان مدیریت شهری برای جلب مشارکت شهروندان

مرکز 137 و «محله ما»، بازوان مدیریت شهری برای جلب مشارکت شهروندان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات