شور میزبانی از شهدای مقاومت با حضور میلیونی عشاق ولایت

شور میزبانی از شهدای مقاومت با حضور میلیونی عشاق ولایت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات