پیکر پاک سردار آسمانی شهید سپهبد سلیمانی وارد مشهد شد

پیکر پاک سردار آسمانی شهید سپهبد سلیمانی وارد مشهد شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات