لیست سخنران های ویژه بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

سخنران های ویژه

لینک اصل خبر در سایت انجمن زمین شناسی ایران

    منبع خبر

    انجمن زمین شناسی ایران

    انجمن زمین شناسی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات