اطلاعیه طراحی نما

اطلاعیه طراحی نما

در ادامه به پیوست تصویر نامه شهرداری محترم ایلام  جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

    نظرات