نشست فرمانده حوزه بسیج شهید رجایی ادارات کل و مدیر کل بنیاد مسکن استان مرکزی

نشست فرمانده حوزه بسیج شهید رجایی ادارات کل و مدیر کل بنیاد مسکن استان مرکزی

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات