بازدید معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستاهای آسیب دیده استان مرکزی

بازدید معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستاهای آسیب دیده استان مرکزی

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات