برگزاری دوره اموزش دستگاههای gps ایستگاهی

بنا بر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس رضامند معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از برگزاری یک دوره آموزش یادگیری کار با دستگاههای نقشه برداری gps ایستگاهی مولتی فرکانسه با حضوراساتید و کارشناسان حوزه زمین ومطالعات عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان وشهرستانها خبر داد وگفت این دوره یک روزه به صورت عملی با هدف اموزش همکاران جهت استفاده از این دستگاه برای عملیات نقشه برداری در بنیاد مسکن شهرستانهای استان برگزار گردیده است

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات