تودیع ومعارفه مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای سیرجان وبافت

بنا بر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان طی مراسمی با حضور محمود ابادی فرماندار شهرستان سیرجان ، مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، سازمند معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، فرمیتنی رئیس اداره حراست بنیاد مسکن استان بهاالدینی معاون سیاسی مهندس بیگلری معاون عمرانی فرمانداری شهرستان سیرجان وجمعی از همکاران بنیاد مسکن شهرستان از زحمات مهندس محسن خواجویی در دوران مدیریت در بنیاد مسکن شهرستان سیرجان تقدیر وتشکر به عمل امد ومهندس بهنام سلاجقه به عنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان سیرجان معرفی گردید

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات