بازدید مدیر کل بنیاد مسکن استان از طرحهای عمرانی بخش صوفیان شهرستان شبستر

بازدید مدیر کل بنیاد مسکن استان از طرحهای عمرانی بخش صوفیان شهرستان شبستر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی ، آقای مهندس حافظ باباپور مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به همراه مهندس مقتومی معاون عمران روستایی ، مهندس عباس زاده بخشدار ، مهندس  فیضی مدیر بنیاد مسکن شهرستان و سایر مسئولین با حضور درشهرستان شبستر ضمن شرکت در جسله با موضوع  بررسی مسایل و مشکلات روستاهای بخش صوفیان شبستر ازطرحهای عمرانی بنیاد مسکن در روستاهای زین آباد، هرزنق و سهرل  بخش صوفیان بازدید و از تلاشهای انجام گرفته در خصوص عقب کشی ، مسیر گشایی، جدول گذاری و اجرای عملیات عمرانی در روستاهای مذکور ابراز رضایت نمودند واقدامات انجام یافته را دراین روستاهای بی نظیر دانستند.
درادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود:با تامین اعتبارلازم اجرای طرح هادی و اجرای آسفالت در معابرروستاها انجام خواهد شدوامیداست با تلاشهای بخشدار بخش صوفیان وهمکاران بنیاد مسکن درشبستر وپیگیریهای مکرردیگرمسئولین اجرایی بتوانیم منبعد نیزبرای عمران وآبادانی دیگر روستاهای محروم استان وبویژه روستاهای شبستر قدم موثری برداریم..

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات