تعطيلي برخي مدارس لرستان به دليل بارش برف و برودت هوا

تعطيلي برخي مدارس لرستان به دليل بارش برف و برودت هوا

رضا زيني وند مدير كل آموزش و پرورش استان لرستاناظهار داشت: به دليل بارش برف و برودت هوا در شهرستان هاي ازنا و اليگودرز، سه شنبه 26 آذر ماه تمامي مدارس ابتدايي نوبت صبح و عصر شهرستان ازنا تعطيل است و فعاليت آموزشي مدارس دوره اول و دوم متوسطه نوبت صبح اين شهرستان با يك ساعت تاخير آغاز مي شود.

وي، گفت: همچنين در شهرستان اليگودرز نيز تمامي مدارس ابتدايي نوبت صبح تعطيل است.

مديركل آموزش و پرورش لرستان، افزود: فردا تمامي مدارس متوسطه اول و دوم روستايي اين شهرستان تعطيل و فعاليت آموزشي مدارس متوسطه اول و دوم شهري در نوبت صبح با يك ساعت تاخير آغاز مي شود.

منبع: خبرگزاري مهر لرستان
لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان لرستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان لرستان

    اداره کل مدیریت بحران استان لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات