۶۵ درصد خراسان‌رضوی در پهنه خطر زلزله قرار دارد

منبع خبر

اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات