هنگام آشتی شهرسازی و اقتصاد فرا رسیده است/ برندینگ در بازآفرینی؛ ارزش‌آفرینی در بازار

هنگام آشتی شهرسازی و اقتصاد فرا رسیده است/ برندینگ در بازآفرینی؛ ارزش‌آفرینی در بازار

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران باور دارد که ارزش‌آفرینی چاره درد بافت‌های فرسوده است؛ او می‌گوید، زمان آشتی شهرسازی و اقتصاد فرارسیده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات