سپاس از شرکت کنندگان در انتخابات آقای مهندس رضا حکمت شعار و تبریک و انتصاب به ایشان

ضمن سپاس و تشکر از آندسته از عوامل محترم شرکتهای مهندسین مشاور عضو که با حضور در پای صندوق رای آراء خود را به نفع همکار عزیز و جدی و کاردان جناب آقای مهندس رضا حکمت شعار در انتخابات هیئت های حل اختلاف به صندوق ریختند و موجبات انتخاب شایسته ایشان را فراهم ساختند بدینوسیله با آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان این انتخاب شایسته را از طرف  هیأت مدیره و اعضاء محترم انجمن تبریک می گوئیم.
انجمن مهندسین مشاور استان
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات