وقتی زمزمه‌های کاهش قیمت به گوش می‌رسد؛ توصیف یک سیکل کامل بازار مسکن

– نسبت قیمت‌ به اجاره مسکن به حداقل رسیده است. – متقاضیان مصرفی مسکن برای ورود به بازار آماده می‌شوند. – زمزمه‌های افزایش قیمت مسکن شنیده می‌شود. – خوف متقاضیان از افزایش قیمت مشهود است. – قیمت‌ها و تعداد معاملات افزایش می‌یابد. – نسبت قیمت‌ به اجاره مسکن به حداکثر رسیده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات