هزینه وام مسکن افزایش یافت

بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش بر اساس قیمت اوراق آبان‌ماه سال جاری که ۴۴هزار تومان قیمت دارد محاسبه شده است. زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰میلیون تومان شامل ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن، ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار تومان است که همراه با ۴۰میلیون تومان وام جعاله که ۸۰اوراق باید خریداری کنند، سه میلیون و ۵۲۰هزار تومان پرداخت کنند که جمعا ۲۱میلیون و ۱۲۰هزار تومان باید دریافت کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات