معماری اصیل ایرانی چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، ستاره تاج الدین مرمت کار آثار و احیا بنای تاریخی درباره نماد خانه‌های ایرانی گفت: هر شهری از شهرهای ایرانی، معماری مختص به خود را دارد. وی ادامه داد: آنچیزی که امروز در معماری ما باید به آن پرداخته شود این است که چرا معماری ما در همه شهرهای به یک سبک درآمده است و از معماری سنتی فاصله گرفته است؟ معماری ایرانی در سطح شهری و تک بنایی فراموش شده است. او اضافه کرد: این جریان هم اکنون به جایی رسیده است که شهرها و روستاهای ما که هارمونی بصری داشتند و سطح افق برای ما مهم بوده است را نادیده گرفته‌ایم تا یک خانه مدرن داشته باشیم. این مرمت کار و احیاگر بناهای تاریخی اذعان کرد: اگر معماری اصفهان را به عنوان یک شهر نیمه کویری در نظر بگیریم که خانه‌ها شبیه چهار ایوانی بوده، یک حیاط مرکزی داشته و پنجره‌ها اروسی بوده‌اند، امروز ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات