بازدید شهردار و تعدادی از کارکنان شهرداری از کانون فرهنگی بهشت وابسته به شهرداری و شورای اسلامی شهر و بررسی مسائل و مشکلات مربیان و هنرجویان این کانون

بازدید شهردار و تعدادی از کارکنان شهرداری از کانون فرهنگی بهشت وابسته به شهرداری و شورای اسلامی شهر و بررسی مسائل و مشکلات مربیان و هنرجویان این کانون

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات