کمیسیون تلفیق برنامه بودجه و امور مالی و حقوقی ونظارت شورا

کمیسیون تلفیق برنامه بودجه و امور مالی و حقوقی ونظارت شورا

حسابرس مستقل شهرداری در جلسه ی کمیسیون تلفیق حقوقی و بودجه شورا ، حسابرسی شهرداری بیرجند را ارایه و مورد بررسی قرار داد.

در راستای اجرای ماده 44 آیین نامه معاملاتی شهرداریها و بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، جلسه ای با حضور حسابرس مستقل شهرداری، اعضای کمیسیون بودجه و امورمالی ، اعضای کمیسیون حقوقی ، شهرداران و مسئولین امور مالی شهرداری مرکز و مناطق دوگانه ، معاونت امور مالی ، مسئول حقوقی ، بازرس و  ذیحساب شهرداری ، گزارش حسابرسی شهرداری بیرجند و مناطق دوگانه منضم به صورت های مالی و یادداشت های همراه و خلاصه تفریغ بودجه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396  مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بیرجند

    منبع خبر

    شورای شهر بیرجند

    شورای شهر بیرجند یک شورای شهر در شهر بیرجند می باشد

      نظرات