عملیات موزائیک فرش و پیاده روسازی میدان آسباد

عملیات موزائیک فرش و پیاده روسازی میدان آسباد

عملیات موزائیک فرش و پیاده روسازی میدان آسباد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات