عملیات حفاری در خیابان نظام الملک جهت اجرای کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی

عملیات حفاری در خیابان نظام الملک جهت اجرای کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی

عملیات حفاری در خیابان نظام الملک جهت اجرای کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی خیابان نظام الملک 1 تا 11 و خیابان خیام


لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات