ورزش صبحگاهی بانوان در پارک بانوان شهرداری

ورزش صبحگاهی بانوان هر هفته سه شنبه ها در پارک بانوان برگزار می شود.
لینک اصل خبر در سایت

    نظرات