خانه در هشتگرد گران شد

به گزارش اخبار ساختمان، فریدون کردلو گفت: بازار مسکن دچار رکود بود، اتفاقات اخیر هم باعث افزایش بیشتر قیمت مصالح ساختمانی شد، ثمره این اتفاقات وضع کنونی است که شاهد آن هستیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات