بازدید میدانی دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان از روند پروژه پارک ۵۰ هکتاری در منطقه تمبی

منبع خبر

شهرداری مسجد سلیمان

شهرداری مسجد سلیمان یک شهرداری در شهر مسجد سلیمان می باشد

    نظرات