‍ شهردار زرند خبر داد :به پاس خدمات ارزشمند شهید سلیمانی بلوار آزادی به نام این سردار دلها نامگذاری شد.

‍ شهردار زرند خبر داد :به پاس خدمات ارزشمند شهید سلیمانی بلوار آزادی به نام این سردار دلها نامگذاری شد.

منبع خبر

شهرداری زرند

شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

    نظرات