تقدیر از خدمت رسانی

فرماندهی و مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه سپاه کنگاور با حضور در بیمارستان شهید چمران از خدمات رئیس و مدیریت بیمارستان تقدیر کردند.
این اقدام به پاس خدمات مناسب از جمله جذب متخصصین و ایجاد فضایی مناسب در بیمارستان شهید چمران کنگاور انجام گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کنگاور

    منبع خبر

    شهرداری کنگاور

    شهرداری کنگاور یک شهرداری در شهر کنگاور می باشد

      نظرات