تقدیر شهردار پاوه از سفیدجامگان بی‌ادعا

تقدیر شهردار پاوه از سفیدجامگان بی‌ادعا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری پاوه

    منبع خبر

    شهرداری پاوه

    شهرداری پاوه یک شهرداری در شهر پاوه می باشد

      نظرات