پروژه در حال اجرای پیاده راه خیابان شهید رجایی

پروژه در حال اجرای پیاده راه خیابان شهید رجایی

پروژه در حال اجرای پیاده راه خیابان شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رضوانشهر

  منبع خبر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر یک شهرداری در شهر رضوانشهر می باشد

   نظرات