حاج قاسم سلام....

امروز شنبه دومین روز از عروج ملکوتی شما را سپری می کنیم....
اما اولین روز کاری است....
خبر آنقدر تکان دهنده بودکه پس از ۴۸ ساعت هنوز باورش برای دوستان
سخت ودرد آور است....
هیچ کس توان کار کردن ندارد،  اما چه کنیم... که وظیفه است.....
خداحافظ امیر دلها....
حال وهوای  کارکنان شرکت آب منطقه ای لرستان.....
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات