آزاد سازی بخشی از حریم و بستر رودخانه های دشتستان

رئیس اداره منابع آب شهرستان دشتستان از آزادسازی 7 مورد تصرف در حریم و بستر رودخانه های این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مهندس نعمت اله نجاتی در مصاحبه ای اظهار داشت: با بررسی های به عمل آمده توسط این اداره، به منظور جلوگیری از بروز خطرات سیلاب و تسهیل جریان آبگذری رودخانه های شهرستان دشتستان 7 مورد تصرف در حریم و بستر رودخانه ها و آبراهه ها شناسایی و رفع تصرف شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت به تعادل رساندن منابع آب زیرزمینی خاطرنشان کرد: یکی از راه های حفظ این منابع، جلوگیری از انتقال غیرمجاز آب به محدوده خارج از آبخور اولیه می باشد.

نجاتی اضافه کرد: در همین راستا در سال جاری 18 مورد انتقال غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و جمع آوری شده است که این موضوع موجب صرفه جویی 628هزار مترمکعب از منابع آب زیرزمینی شده است.

نعمت اله نجاتی محدوده های مطالعاتی دالکی، ارم و بوشکان را در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی نامید گفت: حفر چاه های غیرمجاز و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث بروز خسارات زیادی به این منابع شده است.

وی جلوگیری از حفر چاه های جدید و پرکردن چاه های غیرمجاز را بخشی از راهکار حل این مشکل داست و بیان کرد: در سال جاری 3 حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده و همچنین از حفر 19 حلقه چاه غیرمجاز جدید جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان دشتستان تصریح کرد: رقابت در برداشت بی رویه از منابع آب موجب تسریع در تخریب آبخوان ها و ناپایداری بخش کشاورزی می گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات