شیوه‌نامه سند راهبردی شهرهای جدید تدوین شد/ ترسیم جهت‌گیری‌های روشن برای توسعه شهرهای جدید

شیوه‌نامه سند راهبردی شهرهای جدید تدوین شد/ ترسیم جهت‌گیری‌های روشن برای توسعه شهرهای جدید

داوودپور با اشاره به اینکه این دستورالعمل، جایگزینی برای اسناد راهبردی توسعه شهرهای جدید که پیش‌تر تهیه شده و یا در دست تهیه هستند، نیست، خاطرنشان کرد: این دستورالعمل با بهره‌گیری از این اسناد، تلاش دارد تا اسنادی یک‌دست و یکپارچه به لحاظ روش‌شناسی، کدگذاری و نگارشی به دست دهد تا هم پیوند آن با برنامه‌های عملیاتی شرکت مادرتخصصی سهل‌تر باشد و هم نظامی یکپارچه از کدگذاری و دستورکارهای اجرایی در تمامی شهرهای جدید ایجاد شود. عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید افزود: براساس برنامه زمان‌بندی ترسیم‌شده در این سند، تمامی شهرهای جدید باید ضمن ترسیم ماموریت‌ها، چشم‌‌انداز، راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی در گام اول، سندی راهبردی را تولید کنند که نقشه راه آینده تمامی مدیران شهرهای جدید باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات