ثبت نام ۲۸۰۰همدانی در سامانه مسکن ملی

وی خاطرنشان کرد: آورده مالی متقاضی برای دریافت مسکن ۷۰ متری در قالب این طرح بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات