تعمیرات اساسی و RI واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی آغاز شد

تعمیرات اساسی و RI واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات