اتصال دوباره واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید برق

اتصال دوباره واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید برق

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات