خوزستان یکی دو هفته سامانه بارشی قوی نخواهد داشت

خوزستان یکی دو هفته سامانه بارشی قوی نخواهد داشت

محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: فعلا مدل‌های هواشناسی، ورود یکی دو سامانه بارشی متوسط تا ضعیف را در یکی دو هفته آینده به خوزستان نشان می‌دهند که بیشتر شمال، شمال شرق و ارتفاعات استان را در بر می‌گیرند. سامانه بارشی اخیر نیز تنها مناطق شرقی را در برگرفت و در برخی مناطق تا ۶۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شد. این بارندگی به صورت نقطه‌ای بوده و سامانه قوی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: سامانه‌ای، سامانه بارشی قوی محسوب می‌شود که کل حوضه‌های آبریز خوزستان را با بارش مناسب درگیر کند و تاثیر مثبتی بر سدها داشته باشد اما تا یکی دو هفته آینده، چنین سامانه‌ای وارد خوزستان نخواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: میزان بارندگی در دی‌ماه نرمال و در بهمن‌ماه کمی کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است اما باید توجه داشت که پیش‌بینی بارندگی کمتر از نرمال یا نرمال به این معنی نیست که بارش مؤثر نداشته باشیم. ممکن است در بهمن‌ماه یک بارش موثر به اندازه مجموع بارندگی یک ماه نرمال رخ دهد.

وی افزود: حتی اگر میزان بارندگی، ۱۰ درصد کمتر از نرمال باشد، به معنی خشکسالی نیست زیرا میانگین بارندگی در طول یک ماه سنجیده می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان

    منبع خبر

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات