بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری گیلان از پروژه های بازسازی سردهنه های  پاسکه و شیرتر شهرستان فومن

بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری گیلان از پروژه های بازسازی سردهنه های پاسکه و شیرتر شهرستان فومن

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان ؛ مهندس مهران محمدحسن زاده مدیرعامل این شرکت  با همراهی معاون فنی و مهندسی، مدیر دفتر طرح و اجرا، رئیس اداره آبیاری، سرپرست کارگاه پروژه و کارشناس مسئول قراردادها به منظور بررسی و سنجش پیشرفت فیزیکی پروژه های بازسازی و بهسازی سردهنه های تخریب شده بر اثر وقوع سیلاب سال گذشته شهرستان فومن  ، از سرد هنه های شیرتر فومن و پاسکه واقع در رودخانه ماسوله رودخان در منطقه باغبانان بازدید نمودند.

در محل اجرای پروژه بازسازی و بهسازی سردهنه آسیب دیده نهر شیر تر  یک دستگاه بیل مکانیکی همراه با اکیپ گابیون بند، مشغول احداث دیواره سنگچین گابیونی و اجرای کف بند و یک دستگاه بیل مکانیکی دیگر نیز مشغول استخراج سنگ قلوه از معدن کمادول و ماکلوان بوده که سنگ موردنیاز عملیات گابیون بندی با کمپرسی به محل پروژه های شیرتر و پاسکه حمل می شود. ساخت و نصب دریچه سردهنه آبگیر از اقدامات بعدی این پروژه است.

در محل پروژه بازسازی و بهسازی سردهنه های آسیب دیده نهر پاسکه نیز  اکیپ پیمانکار طرف قرارداد با شرکت بهره برداری با استقرار یک دستگاه بیل مکانیکی و حضور عوامل گابیون بند، مشغول اجرای دیواره سنگچین و نیز اجرای کاتاف آب بند هستند و سنگ موردنیاز پروژه از معدن سنگ کمادول و ماکلوان تأمین می شود.  اجرای کف بند و ساخت و نصب دریچه سردهنه نیز در فاز بعدی این پروژه اجرا خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

    منبع خبر

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات