* حضور مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس روز دوشنبه مورخ1398/09/25 در مرکز سامد جهت پاسخگویی به مردم شریف فارس

پاسخگویی مدیر عامل محترم شرکت آب وفاضلاب روستایی استان فارس

در مرکز سامد

درراستای تکریم و صیانت از حقوق مردم، روز دوشنبه مورخ 25/09/1398 (فردا) راس ساعت 9صبح مدیر عامل محترم شرکت آبفارفارس ازطریق "سامانه تلفنی111" در محل استانداری فارس پاسخگوی مردم شریف استان در خصوص مشکلات ومسائل احتمالی در حوزه آب روستایی می باشند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات